Thể lệ cuộc thi

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Mọi tầng lớp nhân dân người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

1. NỘI DUNG THI VÀ THỜI GIAN THI:

  Cuộc thi  được tổ chức thành 5 đợt thi, với 5 chủ đề sau:

- Chủ đề 1: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019.

Thời gian thi: Từ 7 giờ 30 phút ngày  10/4/2020 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 20/4/2020.

-  Chủ đề 2: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị của công dân trong các văn bản pháp luật.

Thời gian thi: Từ 7 giờ ngày 27/4/2020 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 6/5/2020.

- Chủ đề 3: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, bạo lực gia đình.

Thời gian thi: Từ 7 giờ ngày 15/5/2020 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 25/5/2020.

-  Chủ đề 4: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về luật xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thi: Từ 7 giờ ngày 30/5/2020 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 8/6/2020.

-  Chủ đề 5: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về quốc phòng:

Thời gian thi: Từ 7 giờ ngày 15/6/2020 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 25/6/2020.

Kết thúc mỗi chủ đề thi Ban tổ chức có văn bản thông báo kết quả thi.

II. HÌNH THỨC THI

1. Đăng ký dự thi:

- Người dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử có kết nối intenet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong một đợt thi là từ 10 đến 15 câu (liên quan đến lĩnh vực thi) và 01 câu hỏi về dự đoán số lượng người thi trả lời đúng. Một lần thi/01 người dự thi kéo dài tối đa 45 phút. Một người dự thi có thể dự thi nhiều lần, nhưng chỉ được công nhận 01 lần trả lời đúng. Mỗi chủ đề thi diễn ra trong 10 ngày (kể cả ngày nghỉ).

- Người dự thi truy cập vào websile: http://nghiloc.nghean.gov.vn   sau đó vào chuyên mục thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và làm theo hướng dẫn. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách tính điểm:

- Người đạt giải là người trả lời đúng và đủ số câu hỏi được ban tổ chức đưa ra. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người dự đoán đúng hoặc gần đúng số người dự thi trả lời đúng sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số dự đoán người dự thi trả lời đúng trùng nhau thì ưu tiên người làm bài thi có thời gian ngắn hơn.

- Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ số câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra.

- Việc chọn bài thi đạt giải do Ban tổ chức cuộc thi quyết định, quyết định của Ban tổ chức cuộc thi là quyết định cuối cùng.

III. GIẢI THƯỞNG

Tặng giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi huyện và tiền thưởng cho mỗi chủ đề thi cụ thể như sau: 01 giải nhất: 500.000 đồng; 01 giải nhì: 400.000 đồng; 01 giải ba: 300.000 đồng; 3 giải khuyến khích: 100.000 đồng/giải và 01 giải tập thể: 500.000 đồng.