Kết quả cuộc thi

KẾT QUẢ ĐỢT THI THỨ 2

* Giải tập thể:  Xã Nghi Thuận.

* Cá nhân:

- Giải nhất: Bà Nguyễn Thị Lan, đơn vị Nghi Lâm, số CMND: 186066584, dự đoán: 1.315, lệch: 15.

- Giải nhì: Bà Trương Thị Tình, đơn vị Nghi Quang, số CMND: 186617991, dự đoán 1.411, lệch 31.

- Giải ba: Bà Nguyễn Thị Minh, đơn vị Nghi Thiết, số CMND: 182265102, dự đoán 1.345, lệch 35.

- Giải khuyến khích

  1. Ông Phạm Văn Nhâm, đơn vị Nghi Thuận, số CMND 186098465, dự đoán 1.341, lệch 39.
  2. Bà Phùng Thị Lệ, đơn vị Nghi Quang, số CMND 186838676, dự đoán 1.423, lệch 43.
  3. Bà Trần Thị Diệu Hằng, đơn vị Nghi Phương, số CMND 187847890, dự đoán 1430, lệch 50.

 

KẾT QUẢ ĐỢT THI THỨ NHẤT

* Giải tập thể: Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

* Cá nhân:
- Giải nhất: Bà Lê Thị Thu Hương, đơn vị Phúc Thọ, số CMND: 186063589, dự đoán: 2559, lệch: 0, thời gian làm bài: 1 phút 7 giây.

- Giải nhì: Bà Hoàng Thị Hằng, đơn vị Nghi Quang, số CMND: 186623059, dự đoán 2560, lệch 1, thời gian làm bài 1 phút 17 giây.

- Giải ba: Ông Nguyễn Đình Tâm, đơn vị Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, số CMND: 186279645, dự đoán 2558, lệch 1, thời gian làm bài: 14 phút 45 giây.

- Giải khuyến khích
1. Ông Phạm Sỹ Vinh, đơn vị Nghi Quang, số CMND 182555066, dự đoán 2562, lệch 3, thời gian làm bài 2 phút 35 giây
2. Ông Nguyễn Trọng Tư, đơn vị Nghi Quang, số CMND 181623236, dự đoán 2562, lệch 3, thời gian làm bài 3 phút 12 giây
3. Bà Hoàng Thị Thanh Trang, đơn vị Phúc Thọ, số CMND 187117797, dự đoán 2556, lệch 3, thời gian làm bài 19 phút 45 giây.