Kết quả cuộc thi

Kết quả Đợt thi tìm hiểu một số quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh thương mại, quản lý giá:

Tổng số lượt thi: 30.059.

Tổng số người dự thi: 5.407

Số người trả lời đúng: 4.560.

* Giải tập thể:  xã Nghi Thuận.

* Giải cá nhân:

 

- Giải nhất: Nguyễn Thị Tuyết; Lượt dự thi số 17116; đơn vị xã Nghi Công Bắc; Số CMND: 186572664; Số điện thoại: 0983749514; Số dự đoán: 4.563 (lệch 03); Thời gian làm bài: 1 phút 38 giây.

- Giải nhì: Lô Thị Chiến; Lượt dự thi số 16533; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 181559097; Số điện thoại: 0989124158; Số dự đoán: 4.555 (lệch 05); thời gian làm bài: 3 phút 27 giây.

- Giải ba: Phạm Thị Hoa; Lượt dự thi số 28426; đơn vị Nghi Thiết; Số CMND: 182271946; Số điện thoại: 0363970573; Số dự đoán: 4.567 (lệch 07); thời gian làm bài: 1 phút 40 giây.

- Giải khuyến khích

  1. Nguyễn Thị Sen; Lượt dự thi số 24397; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 186623243; Số điện thoại: 09692010354; Số dự đoán: 4.581 (lệch 21); thời gian làm bài: 2 phút 50 giây.
  2. Hoàng Thị Dung; Lượt dự thi số 16549; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 186623071; Số điện thoại: 0975812451; Số dự đoán: 4.536 (lệch 24); thời gian làm bài: 8 phút 45 giây.
  3. Nguyễn Thị Luyến; Lượt dự thi số 18532; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 186623287; Số điện thoại: 0369125885; Số dự đoán: 4.584 (lệch 24); thời gian làm bài: 10 phút 31 giây.
  4. Trần Thị Nga; Lượt dự thi số 22216; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 187414355; Số điện thoại: 0779124522; Số dự đoán: 4.585 (lệch 25); thời gian làm bài: 11 phút 44 giây.
  5. Nguyễn Thị Vinh; Lượt dự thi số 22020; đơn vị Nghi Quang; CMND số 186051217; Số điện thoại: 0964984511; Số dự đoán: 4.587 (lệch 27); thời gian làm bài: 8 phút 04 giây.


Kết quả Đợt thi Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân:

Tổng số lượt thi: 10.742; Tổng số người dự thi: 2.412; Số người trả lời đúng: 1.709.

* Giải tập thể:  xã Nghi Quang.

* Giải cá nhân:

- Giải nhất: Nguyễn Thị Hà; Lượt dự thi số 8922; đơn vị xã Nghi Thuận; Số CMND: 181870378; Số điện thoại: 0912467689; Số dự đoán: 1.709 (lệch 0); Thời gian làm bài: 3 phút 0 giây.

- Giải nhì: Nguyễn Thị Trang; Lượt dự thi số 983; đơn vị Phúc Thọ; Số CMND: 186877350; Số điện thoại: 0986747589; Số dự đoán: 1.709 (lệch 0); thời gian làm bài: 9 phút 17 giây.

- Giải ba: Phùng Thị Lệ; Lượt dự thi số 7849; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 186838676; Số điện thoại: 0973381557; Số dự đoán: 1.710 (lệch 01); thời gian làm bài: 1 phút 02 giây.

- Giải khuyến khích

  1. Ông Lê Chí Thông; Lượt dự thi số 8603; đơn vị Nghi Thuận; Số CMND: 182359603; Số điện thoại: 0972483678; Số dự đoán: 1.710 (lệch 01); thời gian làm bài: 1 phút 03 giây.
  2. Hoàng Thị Hằng; Lượt dự thi số 5538; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 186623059; Số điện thoại: 0396284938; Số dự đoán: 1.710 (lệch 01); thời gian làm bài: 2 phút 09 giây.
  3. Đặng Thị Thu Hằng; Lượt dự thi số 8998; đơn vị Nghi Thuận; Số CMND: 186098423; Số điện thoại: 0382005680; Số dự đoán: 1.710 (lệch 01); thời gian làm bài: 2 phút 39 giây.
  4. Hoàng Thị Thanh Trang; Lượt dự thi số 5184; đơn vị Phúc Thọ; Số CMND: 187117797; Số điện thoại: 0968877607; Số dự đoán: 1.711 (lệch 02); thời gian làm bài: 9 phút 24 giây.
  5. Nguyễn Thị Hằng; Lượt dự thi số 4619; đơn vị Nghi Quang; CMND số 186623164; Số điện thoại: 0387736189; Số dự đoán: 1.706 (lệch 03); thời gian làm bài: 0 phút 56 giây.


Kết quả đợt thi tìm hiểu Luật an ninh mạng :

Tổng số lượt thi: 10.827. Tổng số người dự thi: 2.970. Số người trả lời đúng: 1.817.

* Giải tập thể:  xã Phúc Thọ.

* Giải cá nhân:

- Giải nhất: Ông Nguyễn Đình Tâm; Lượt dự thi số 5344; đơn vị Trường THPT Nguyễn Duy Trinh; Số CMND: 186279***; Số điện thoại: 0976***628; Số dự đoán: 1.816 (lệch 01); Thời gian làm bài: 5 phút 42 giây.

- Giải nhì: Ông Lê Chí Thông; Lượt dự thi số 725; đơn vị Nghi Thuận; Số CMND: 182359***; Số điện thoại: 0972***678; Số dự đoán: 1.819 (lệch 02); thời gian làm bài: 1 phút 10 giây.

- Giải ba: Nguyễn Thị Hằng; Lượt dự thi số 3380; đơn vị Nghi Quang; Số CMND: 186623***; Số điện thoại: 0387***189; Số dự đoán: 1.820 (lệch 03); thời gian làm bài: 0 phút 43 giây.

- Giải khuyến khích

Phạm Thị Ngọc Hương; Lượt dự thi số 8012; đơn vị Phúc Thọ; Số CMND: 186199***; Số điện thoại: 0973***245; Số dự đoán: 1.813 (lệch 04); thời gian làm bài: 2 phút 31 giây.

Nguyễn Thị Hiền; Lượt dự thi số 6353; đơn vị Phúc Thọ; Số CMND: 186662***; Số điện thoại: 0964***283; Số dự đoán: 1.822 (lệch 05); thời gian làm bài: 3 phút 12 giây.

Nguyễn Thị Nga; Lượt dự thi số 6452; đơn vị Phúc Thọ; Số CMND: 182450***; Số điện thoại: 0973***434; Số dự đoán: 1.812 (lệch 05); thời gian làm bài: 6 phút 33 giây.

Lưu Thị Thảo; Lượt dự thi số 9049; đơn vị Phúc Thọ; Số CMND: 187372***; Số điện thoại: 0373***245; Số dự đoán: 1.822 (lệch 05); thời gian làm bài: 9 phút 9 giây.

Hoàng Thị Lan Hương; Lượt dự thi số 1780; đơn vị Nghi Quang; CMND số 182455***; Số điện thoại: 0948***123; Số dự đoán: 1.824 (lệch 07); thời gian làm bài: 1 phút 49 giây.